Water op de baan!

Zonder water geen ijs. Afgelopen woensdag is, in samenspraak met het waterschap, de pomp aangezet om het water op de baan te laten lopen. Altijd weer bijzonder om in 24 uur het weiland zien te veranderen in een ijsbaan.

Vanuit het Klein Diep wordt er water binnengelaten om de ijsbaan te vullen. De gemiddelde waterdiepte is 20cm., de hoeveelheid water is o.a. afhankelijk van de de ondergrond. Hoe droger deze is, hoe meer water er gepompt moet worden zodat de grond eerst verzadigd kan raken. De weergoden waren ons in dit opzicht echter gunstig gezind met de ruime hoeveelheid neerslag van de afgelopen tijd.